Trondheim hadde 190 464 innbyggere ved årsskiftet. Det er 45 000 flere enn ved tusenårsjubileet i 1997.

Midtbyen

Veksten tilsvarer hele Ålesunds befolkning i løpet av 20 år. Trondheim har nå hatt flere innflyttere enn utflyttere hvert år siden 1997.

Byen passerte milepælen 190 000 i 2016, men ikke bare det:

  • I fjor hadde Trondheim klart større vekst (1,7 prosent) enn  Oslo (1,3), Bergen (0,4) og Stavanger (0,1). Oljesmellen har rammet Stavanger og Bergen hardt.
  • Trondheim fikk 3111 flere innbyggere i løpet av 2016. Det er nesten på høyde med rekordårene 2005-2007.

2330 ble født og 1200 døde i byen i 2016. Fødselsoverskuddet bidro mest til folkeveksten. Deretter kom innenlands flytteoverskudd (993) og netto innvandring (972).

Innenlands tilflytting har økt litt og netto innvandring har gått litt ned de siste årene.

Det er ventet at folketallet i dagens Trondheim kommune passerer 200 000 i 2021 (middels vekst). Men fra 2020 er også Klæbu med ca 6000 innbyggere en del av storbykommunen.

I tillegg til det offisielle innbyggertallet kommer studenter som er registrert bosatt annet sted.

Nyheter og kunngjøringer