Bystyremøtene i Trondheim vil nå bli tolket for hørselshemmede. Trondheim er blant de første kommunene i landet som simultantolker tv-sendte bystyremøter.

Tirsdag 14. mars blir det første møtet med tegnspråktolking strømmet via Trondheim kommunes nett-tv. I det direktesendte møtet kan seerne som vanlig se det som skjer i bystyresalen via tre kameraer. I tillegg vil nå tre tegnspråktolker oversette via et fjerde kamera som seerne kan slå av og på etter eget ønske. Dermed vil tegnspråktolkingen bli synlig som et “bilde i bilde”.

Trondheim kommune tolker bystyremøtene for hørselshemmede

Klart for tegnspråktolking fra bystyresalen. Nettansvarlig Geir Hageskal i Trondheim kommune sammen med to av tegnspråktolkene fra NAV Hjelpemiddelsentralen Sør-Trøndelag, Hege Jensen og Christian Kallander. (Foto: Rolf Ivar Svensli)

- Dette er et viktig og riktig skritt for å inkludere alle grupper, også hørselshemmede i den lokaldemokratiske prosessen, sier rådmann Morten Wolden.
Han er svært fornøyd med at Trondheim kommune har fått i stand tegnspråktolking av bystyremøtene, som er en oppfølging av en politisk bestilling om å etablere et slikt tilbud.
- Vi er blant de første kommunene i landet som har dette tilbudet, og jeg håper det blir til glede for de som har behov for tegnspråktolking, sier han.

Det er kommunens kommunikasjonsenhet som produserer og er ansvarlige for strømmingen av bystyremøtene. Kommunikasjonsdirektør Siv Anniken Røv er spent og forventningsfull foran debuten med tegnspråktolking.
- Dette er et teknisk utfordrende men spennende prosjekt, og vi har nå alt som skal til for at hørselshemmede skal kunne få godt utbytte av sendingene våre, fastslår hun.

Nyheter og kunngjøringer