Foreslå kandidater til Trondheim kommunes mangfoldspris

Frist for å sende inn forslag er 21. april. 2017.

Trondheim kommune ønsker forslag på kandidater til Trondheim kommunes mangfoldspris. Prisen deles ut for fjerde gang.  Mottakeren av prisen skal gis honnør og oppmerksomhet for aktiv innsats med å fremme integrering, inkludering, likeverd og likestilling av innvandrere i arbeids- og/eller samfunnslivet i Trondheim.

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, private eller offentlige virksomheter og frivillige lag og organisasjoner med tilhørighet til Trondheim.
Har du et forslag på kandidat, så send det til oss.

Mangfoldsprisen består av et diplom med begrunnelse for tildelingen, et kunstverk og 25 000 kroner. I juryen sitter ordføreren, to politikere fra bystyret, to fra kommunens Mangfoldsråd og rådmannen.

Prisen ble første gang utdelt i 2014. De tidligere prismottakerene har vært Bakklandet Menighets Omsorgssenter (2014), Mildrid Wik (2015) og Skoggruppa på Lademoen (2016).

Send inn ditt forslag.
Frist for innsending av forslag 21.04.2017.

Nyheter og kunngjøringer