Reservevannsforsyningen til Melhus virker etter hensikten

Innbyggere i Melhus og deler av Trondheim forsynes igjen med vann fra drikkevannskilden Benna, etter at reservevannskilden Jonsvatnet har vært brukt siden fredag.

I slutten av forrige uke mottok Trondheim kommune informasjon om mulig forurensning av drikkevannskilden Benna i Melhus. Fordi det dreide seg om drikkevann, ble politiet også varsla om saken.

Ut fra den informasjonen som forelå kobla Trondheim kommune rutinemessig om vannforsyningen fra Benna slik at Melhus og enkelte abonnenter i Trondheim ble forsynt fra Jonsvatnet. Samtidig vurderte Melhus kommune å sette inn tiltak overfor eiendommene rundt vannkilden. Det ble også tatt ekstra vannprøver.

Politiet foretok nødvendige undersøkelser og konkluderte raskt med at det var ingen grunn til å tro at det hadde skjedd noen forurensning. Vannforsyningen er nå snudd tilbake slik at Melhus og enkelte deler av Trondheim igjen forsynes fra Benna som normalt.

- Denne saken viser at Metrovann-anlegget og rutinene for gjensidig reservevannsforsyning for begge kommuner fungerer etter hensikten, sier Odd Atle Tveit, avdelingsleder vann og avløp i Trondheim bydrift etter at de to kommunene i dag har hatt et møte der de har evaluert hendelsen.

 

Kontaktpersoner:
Melhus kommune: Jakob Leon Storrø, virksomhetsleder teknisk drift, tlf 915 34 244
Trondheim kommune: Odd Atle Tveit, avdelingsleder vann og avløp, tlf. 911 12 264

Nyheter og kunngjøringer