Overnevnte plan er 14.03.2017 vedtatt

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av et idrettsanlegg på Nidarø med en ny storbyhall og ny kontor- og konferansefløy samt tilhørende behov for parkering og adkomster og opparbeidelse av omgivende park. Anlegget skal benyttes til samme formål som i dag.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Vedtatt plan
Referansenummer: 14/57597

Vedtak kan påklages innen: 16.05.2017

Plantype: Reguleringsplan

Hjemmel:
Plan og bygningsloven § 12-12
Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Nyheter og kunngjøringer