Utvikler digitale trygghetsalarmer sammen med brukere og ansatte

Neste år innfører Trondheim kommune digitale trygghetsalarmer. - 4300 analoge alarmer skal erstattes, og alt må fungere fra dag én, sier prosjektleder Ingar Sandvik i Velferdsteknologiprogrammet.

Ingar Sandvik

DIGITALISERING: - Det er nødvendig med nye teknologiske løsninger i helse- og velferdssektoren, sier Ingar Sandvik.

 

I arbeidet fram mot de nye alarmene, får både ansatte og brukere komme med innspill og behov. Målet er at det endelige resultatet skal bli så optimalt som mulig.

- Dette er kvalitetssikring. Vi ønsker å stimulere til innovasjon, samtidig som basisbehovene må dekkes, og vi må være sikre på at vi treffer planken i første forsøk, poengterer Sandvik.

Gruppearbeid

DUGNAD: Arbeidet med nye velferdsteknologiske løsninger skjer i samspill med ansatte og brukere og på tvers av enheter og miljøer.

 

Må tenke nytt

Denne uka arrangerte Velferdsteknologiprogrammet arbeidsverksted om trygghetsalarmens digitale framtid. Mange behov er avdekket underveis, og under møtet ble de mange innspillene knadd videre.

Sandvik understreker at kommunen må være fremoverlent når det gjelder digitalisering. De neste 15-20 årene vil Trondheim oppleve en stor økning i antall innbyggere over 80 år.

- Vi vil slite med å få nok ressurser, både når det gjelder folk og penger. Derfor må vi ta i bruk teknologiske løsninger.

Velferdsteknologiprogrammet er forankret i den øverste kommunale ledelsen, også politisk. Senest på kommunens ledersamling 28. april vektla rådmann Morten Wolden hvor viktig det blir å gjøre ting annerledes i årene framover.

Hilde Myhre

FORVENTNINGER:  - Vi er spent på den digitale trygghetsalarmen, ikke minst har vi store forventninger til døralarmen, understreker Hilde Myhre.

 

Kompetanseutvikling

Hver måned blir det trykket 12.000 ganger på trygghetsalarmer i Trondheim, Malvik og Klæbu. 94 prosent av disse alarmene avklares ved Trygghetspatruljens vaktsentral. Resten fører til utrykning.

Siden 2004 har man bruke de analoge trygghetsalarmene slik det er i dag. Digitaliseringen vil føre til en helt ny hverdag for både ansatte og brukere.

Enhetsleder Hilde Myhre ved Trygghetspatruljen forteller at enheten allerede har gjort seg en god del erfaringer med digitale løsninger, gjennom blant annet GPS-anskaffelsen og Helsa mi+ (avstandsoppfølging av kronisk syke).

- Vi er opptatt av å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte i forbindelse med det digitale skiftet, sier Myhre.

Trygghetspatruljen har allerede tatt i bruk GPS og avstandsoppfølging hos henholdsvis 7 og 70 brukere. I løpet av året skal dette økes til 50 og 150.

Workshop

GRUPPEARBEID: Kirsti Fossland Brørs i Velferdsteknologiprogrammet leder gruppearbeid om digital trygghetsalarm.

 

Store forventninger

Det knytter seg store forventninger både blant ansatte og brukere til digitale trygghetsalarmer. For å kunne tilby trygghetsskapende teknologi, trenger Trondheim kommune i første omgang å anskaffe løsning for digitale trygghetsalarmer, røykvarslere og døralarmer. Det brukes i dag analoge trygghetsalarmer, røykvarslere og døralarmer men det er behov for oppgradering til nye, digitale løsninger. I mars var det et tilsvarende arbeidsverksted for leverandører og andre som er interesserte i digital trygghetsalarm-prosjektet.

Nyheter og kunngjøringer