Runi Langum og Hans Martin Øien skal lage minnesmerket etter Otto Nielsen

Et enstemmig kunstutvalg har gitt oppdraget med å lage et minnesmerke etter Otto Nielsen til kunstnerparet Runi Langum og Hans Martin Øien. Kunstverket skal etableres på Bakklandstorget og etter planen stå ferdig i løpet av høsten 2018.

Kunstnerne har i sitt utkast tatt utgangspunkt i Otto Nielsens tid som radiomann. De vil lage en steinskulptur etter modell av en Kurèr radio fra 1958. Nielsen var blant annet redaktør for Søndagsposten, et populært radioprogram som gikk på lufta i over 20 år. I kunstverket blir det også plass til en benk, og det vil inneholde tekster og vise flere sider ved den folkekjære sangeren, komponisten og visedikteren. Kunstnerne skal bearbeide skisseutkastet videre i dialog med kunstutvalget. En modell vil bli stilt ut på Bakklandet i oktober.

Sønnen til Otto Nielsen, Atle Nielsen liker forslaget.
-Det er et spennende og kreativt valg og favner mye av det faren min stod for, sier han.
Otto Nielsen minnesmerkeSkissemodell av minnesmerket etter Otto Nielsen.


Tre kunstnere ble invitert til å komme med forslag til minnesmerket. Forslagene ble stilt ut på Bytorget i mai i år. Valget falt altså på tegneren Runi Langum og skulptøren Hans Martin Øien sitt forslag. Langum er representert ved en rekke gallerier i Norge. Arbeidene hennes er kjøpt inn av bla. Nasjonalmuseet for kunst, Stenersenmuseet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd og Haugar Vestfold Kunstmuseum. 
Hans Martin Øien er en anerkjent skulptør og har hatt flere utsmykkingsoppdrag og separatutstillinger.

Hans Martin Øien og Runi Langum

Kunstnerne Runi Langum og Hans Martin Øien

Det er beboere på Bakklandet som har tatt initiativ til et minnesmerke etter Otto Nielsen. De har lagt ned en stor innsats for å samle inn penger til prosjektet. Via ulike innsamlingsaksjoner har de bidratt med 700 000 kroner. Kommunen bidrar med 500 000 kroner fra kommunens ordning for kunst i offentlig rom.

 

Kontaktpersoner:
Runi Langum, tegner, tlf. 480 70 396
Hans Martin Øien, skulptør, tlf. 916 80 655
Berit Kirksæther, rådgiver, kunst i offentlig rom, Trondheim kommune, tlf.952 63 910
Anne Tove Huse, kunstnerisk konsulent, tlf. 986 40 554
Trude Sandnes, leder for initiativtagerne, tlf. 917 09 898
Atle Nielsen, sønn av Otto Nielsen, tlf. 970 95 501

Nyheter og kunngjøringer