Trondheim kommune deltar aktivt ved the Smart City Expo World Congress (SCEWC) i Barcelona 14. - 16. november 2017.

SCEWC er verdens største tumleplass for framtidsrettede smarte byer, byer som ønsker å ligge i forkant av utviklingen og ta i bruk ny teknologi til beste for miljø og innbyggere.

Messen og kongressen samler over 600 utstillere og 16 000 deltakere fra storbyer og næringsliv over hele verden. I år har Norge, Sverige, Danmark og Finland gått sammen om en felles nordisk paviljong, for å vektlegge Nordens styrke og potensiale innen teknologi og bærekraftig lederskap.

Nyheter og kunngjøringer