Rådmann Morten Woldens forslag til handlings- og økonomiplan for neste fireårsperiode, i tillegg til budsjettforslag for 2018.

7planer Budsjett, regnskap og årsrapporter