Fra og med 1. november må du betale piggdekkgebyr hvis du kjører med piggdekk i Trondheim kommune. Har du byttet til piggfrie dekk i høst, og bor, jobber eller studerer i Trondheim, kan du søke om piggdekkpant frem til nyttår

piggdekkPiggdekkgebyret koster 1400 kroner per sesong, 450 kroner per måned eller 35 kroner per døgn for lette kjøretøy. Tunge kjøretøy betaler dobbel takst. Gebyret kan betales via PiggApp, SMS, på automater langs innfartsårene, hos Trondheim Parkering på Leuthenhaven eller på nett. Betalt gebyr gjelder også i Oslo, Bergen og Stavanger. Les mer om betalingsløsninger, unntaksregler etc. på www.piggfritt.no.

Miljøenheten i Trondheim kommune minner også om at de som bytter til piggfrie dekk før nyttår kan søke om piggdekkpant på 1200 kr. Fullstendige betingelser finnes på søknadsskjemaet på www.piggfritt.no.

Piggdekkgebyr og pant handler om å redusere helseskadelig luftforurensning. Bruk av piggdekk på bar asfalt sliter asfalten til svevestøv, som kan irritere luftveiene våre og føre til eller forverre sykdommer som luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer. Les mer om luftforurensning og helseeffekter på www.trondheim.kommune.no/luftoghelse.

Med færre piggdekk på vegene går utslippene av svevestøv ned. Piggdekkgebyret og -panten ga i fjor vinter en nedgang fra 34 til 30 prosent piggdekk: Altså byttet mer enn en av ti fra piggdekk til piggfrie dekk i løpet av én sesong.  I tillegg bidrar gebyret til å dekke inn kostnader til renhold og støvdemping av vegnettet, som har gitt svært gode resultater de siste årene. Dette er i tråd med prinsippet om at den som forurenser skal rydde opp eller betale for oppryddingen.

 

Nyheter og kunngjøringer