I sommer ble det oppdaget hoppekreps i deler av vannledningsnettet i Trondheim som hadde forsyning fra Benna. Vannforsyningen fra Benna ble da stengt av og Jonsvatnet ble kobla inn til å forsyne hele Trondheim samt Melhus kommune (Adresseavisen, Trønderbladet og NRK 28. juli).

Ulike typer kreps er en naturlig del av vannmiljøet i Benna, men skal siles bort før de kommer ut i vannledningsnettet. Det er påvist både hoppekreps og pallasea i vannledningsnettet. Hoppekrepsen har størrelse på 0,5-2 mm, mens pallasea kan bli 1-2 cm.

Det meste av hoppekreps synes nå å være ute av ledningsnettet, men det påvises fortsatt pallasea. Det er derfor en mulighet for at disse kan havne i siler hos abonnenter. Hittil har vi mottatt bare én henvendelse om dette. De områdene som har hatt forsyning fra Benna, er i første rekke Byåsen, Heimdal, Byneset, Klett og Melhus kommune.

Selv om det påvises kreps i vannledningsnettet er vannet fortsatt helsemessig trygt. I enkelte tilfeller kan dette likevel påvirke lukt og smak, samt være med på å tette igjen silsystemer.

De fleste innbyggere i som har hatt vannforsyning fra Benna vil sannsynligvis ikke oppleve dette som et problem. Dersom du opplever redusert trykk eller likevel har rørlegger på besøk, kan det være lurt å sjekke siler i tappekraner eller sjekke sil på hovedinntak (hvis det finnes). Uansett hvor du bor er det en god regel å rengjøre siler inne i bygg en gang iblant.

Vannforsyningen fra Benna er fortsatt avstengt, samtidig som det arbeides med utspyling av nettet. Trondheim kommune ser nå på muligheter for å utbedre silanlegget eller bygge om vannbehandlingsprosessen på Benna.

 

Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte Trondheim bydrift:
/trondheim-bydrift/

 

Nyheter og kunngjøringer