Statistikk om elevtallsutvikling

Grunnskolen omfatter 34 barneskoler, 8 kombinerte barne-og ungdomsskoler samt 10 ungdomsskoler, skolefritidsordning og kulturskolen.

1barnogskole Skole