Tilbudet er stengt fram til nyåret fordi studentene som driver tilbudet er opptatt med eksamen fram til da.

“En som lytter” er et nyoppstartet samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer. Det kan dreie seg om alt fra tristhet, sorg og engstelse til utfordringer i hjemmet, på skolen eller i det sosiale. Andre problemstillinger kan være mobbing, identitet, seksuell orientering og rus.
Samtaletilbudet er lavterskel, som betyr at det er gratis og krever ingen henvisning. Ut fra erfaringer ved tilsvarende tilbud rundt i landet tilbys det vanligvis opp mot fem timer. Vi kan også hjelpe til med henvisning til andre, mer egna tilbud om det skulle være nødvendig.

Hvordan kommer dere i kontakt med oss?
Vi holder til i Trondheim kommune sine lokaler på Kalvskinnet, Erling Skakkes gate 49B (inngang 3).
inngangsparti


Åpningstid hver tirsdag kl. 15.30 - 18.00.
Timebestilling er ikke tilgjengelig før på nyåret 2018.

Få mer informasjon på vår facebookside.