Formannskapet

Det er møte i formannskapet hver uke, fortrinnsvis på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset. 
Dato og tidspunkter. 

Saksdokumenter

  • Møtedokumenter til formannskapets møte 28.02.2017 er publisert på innsyn.
  • Forslagshefte 04.04.2017

Valgstyremøte

  • Alle dokumenter fra valgstyrets møter finnes nå på innsyn

Felles formannskapsmøte Klæbu - Trondheim

Formannskapets onsdagsmøter

Formannskapet har avsatt tid onsdag formiddager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. De fleste av disse møtene holdes i rådhuset kl 0900-1100.
Onsdag 22. mars er det to orienteringer i formannskapssalen:

Kl 0900-0930. Orientering om arbeidet med Helseplattformen v/rådmannen (Helge Garåsen og Klara Borgen)
Kl 0930-1030 Orientering om flyktningesituasjonen v/rådmannen (Reza Monajemi og Annika Björnström)

 

 


Forfall - retningslinjer for forfall til politiske møter
Habilitet - sjekkliste/veileder

 

ikon Formannskapet