Ved akutte hendelser, ring 113

Helsepersonell er tilgjengelig fra kl. 08 - 15.30 hverdager, onsdager 08 - 21.
Helsestasjonen er åpen fra kl. 13 - 15 hverdager, onsdager 15 - 17 (lege er tilstede).

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 23

 • Kathrine Raaen: 950 75 538
 • Hilde Mandt 917 60 125
 • Vibeke Kleveland 952 63 171
 • John Petter Jamt 916 72 487
 • Inge Løvstad 952 63 434
 • Håkon Blomstrøm 952 63 356
 • Jan Erik Skjølås, fagleder, 952 63 281

 Helse- og overdoseteamets oppgaver:

 • Oppsøkende og skadereduserende rusarbeid på gateplan
 • Utrykking til og forebygging av overdoser
 • Vurdering av sår, sårstell / sårskift og blodprøver
 • Vaksinering
 • Oppfølging av pårørende etter overdosedødsfall
 • Råd, veiledning og samtaler

helse Akutte tjenester