Hjem Helse og omsorgInfosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer 


Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior.
Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen eller samtale om hverdagsliv og helse.

Pårørende eller helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Ønsker din pensjonistforening foredrag? Vi har flere tema å tilby.


Telefon: 72 54 67 91
hverdager kl. 12-14

Se helsedirektoratets video om forebyggende hjemmebesøk (YouTube).

 

 


Kontakt

Du kan nå oss på telefon: 72 54 67 91
hverdager kl. 12-14


Vår besøksadresse er:
Bytorget i Fylkets hus, 1. etg., Erling Skakkes gate 14. 

Ønsker du samtale utenom besøkstiden, ta kontakt på telefon for å avtale tid.E-post: Infosenteret.ergoterapitjeneste@trondheim.kommune.no

 

Postadresse: 

Trondheim kommune 
Enhet for ergoterapitjeneste
Infosenteret for seniorer 
Erling Skakkesgt.14 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 


Infosenteret for seniorer tilbyr

Hjemmebesøk

Infosenteret for seniorer tilbyr et hjemmebesøk det året du fyller 80 år. Hensikten med besøket er å ha en samtale om hverdagsliv og helse. Her vil du få kunnskap om muligheter i seniortilværelsen og du mottar en mappe med informasjon. Tilbudet er et ledd i en nasjonal strategi og går til deg som ikke mottar kommunale omsorgstjenester.

Se video om forebyggende hjemmebesøk (YouTube). 

Bedre levekår og helsetilbud skaper forventninger til et aktiv liv også etter pensjonsalder. I den forbindelse er det viktig å tenke helsefremmende, slik at eldre kan få støtte til å leve et godt og selvstendig liv.

Tema for samtalen omfatter meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det vektlegges spesielt hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse. Vi følger opp på årlig basis de påfølgende fem årene. 

Påmelding treningsgrupper

"Sterk og stødig" er treningsgrupper for seniorer 65+. 

 • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
 • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
 • Greier du mindre i dag enn for ett år siden?


Oversikt over treningsgruppene i bydelene finner du her


For påmelding, kontakt Infosenteret for seniorer på telefon: 72 54 67 91.

Gratis prøveperiode.
Klippekort (kr. 450,-/30,- per gang) kjøpes hos PFO i Hornemannsgården, eller sendes per post mot fakturagebyr, ring 73 84 17 00.

Tilbudet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune, NTNU og HiST.

Kurs for seniorer "Takk, bare bra"

Kurset "Takk, bare bra..." er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for eldre. 

Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor. Mange opplever ulike former for tap som dårligere helse, mister venner eller familie etc. Dette kan føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Kurset er for deg over 65+ som ønsker en forandring. Du vil lære deg metoder for hjelp til selvhjelp, slik at du kan få det bedre. Du vil gjennom undervisning få lære mer om sammenhenger mellom tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlinger og hva du selv kan forbedre i eget liv.

Påmelding til Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91.

Kurs våren 2018 pågår.
Det er mulig å sette seg opp på liste for kurs høsten 2018.

Se flyer for kurset her.

Foredrag

Vi tilbyr undervisning til pensjonistforeninger, lag og organisasjoner. 

Vi kommer gjerne på et møte og holder et innlegg på ca. 20-30 minutter om helse, livsstil og andre tema som kan være av interesse. Ta kontakt i god tid, slik at vi får planlegge det inn i våre oppgaver. 
Telefon: 72 54 67 91.

Tema:


Eldre og klokere- hva med alkohol?

Hva skjer med kroppen når du inntar alkohol? Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til bruk av alkohol?


Fysisk aktivitet og aldring

Hva skjer i kroppen ved normal aldring? Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke den fysiske aldringen?


Hopp og sprett, tøy og bøy

Å være i fysisk aktivitet – smarte tips for å holde seg i form i hverdagen.


"Jeg hører det jeg vil høre"

Hvilke muligheter har jeg om hørselen svikter? Gjelder det bare meg?


Matnyttige råd for seniorer

Har det noe å si hva jeg spiser og drikker?


Muligheter i seniortilværelsen

Hva kan jeg bruke tiden min til?


Trygghet og sikkerhet

Hva kan jeg gjøre for å trygge meg selv og mine omgivelser?


"Å se som en ørn"

Hva bør jeg tenke på når synet endrer seg?

Råd, veiledning og informasjon

Hos oss kan du henvende deg for samtaler med råd, veiledning og informasjon for seniorer, pårørende eller andre. Vi har informasjonsskranke med aktuelle brosjyrer. Se kontakt for åpningstider og besøksadresse.

Mulighetsrommet, velferdsteknologi

Mulighetsrommet viser et utvalg av velferdsteknologi som er på markedet i dag. Mulighetsrommet er aktuelt for deg som er senior og har interesse for eller har bruk for enkel teknologi i hverdagen. Her kan man diskutere, se og prøve et utvalg av aktuelle produkter og få informasjon om hvordan gå frem for å få tak i det som kan være aktuelt.

Et utvalg av produktene er:

 • Trygghetsalam 
 • Komfyrvakt 
 • Elektroniske kalendere 
 • Sensorer som varsler 
 • Nøkkelfinner 
 • Fallalarm

Mulighetsrommet holder til i Erling Skakkegt. 14 på bytorget.

Ring Infosenteret for seniorer på telefon 72 54 67 91 hverdager kl. 12.00 - 14.00 for å avtale tid eller du er velkommen innom for å gjøre en avtale.

 

 

Informasjon for seniorer

Her finner du et utvalg over tilbud og informasjon som angår seniorer. 


Muligheter i seniortilværelsen

Aktiviteter

 Her vises et utvalg av tilbud for seniorer.

 

Frivilligsentraler

 

Kultur

Her vises et utvalg av kulturtilbud for seniorer.

 

Kurs

Her vises et utvalg av kurstilbud for seniorer.

 

 

 

Kommunale tilbud

Tjenestetilbud

Trondheim har helse- og velferdskontor tilhørende hver av de fire bydelene. 

Oversikt over tjenestene du kan søke om finner du her.

Her finner du priser på kommunale helse og velferdstjenester.

Helse- og velferdskontor Falkenborg 

Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. 

Telefon: 72 54 15 00.


Besøksadresse: 
Peder Falcks veg 31, 7044 Trondheim

Åpningstider: Telefon: 09.00 - 11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00 - 14.00.

E-post: hv-falkenborg.postmottak@trondheim.kommune.no

Helse- og velferdskontor Lerkendal 

Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkedal bydel.

Telefon: 72 54 64 00.

Besøksadresse:
Sorgenfriveien 13, 7031 Trondheim

Åpningstider: Telefon: 09.00 - 11.30 og 12.15-15.00

Publikumsmottak: 10.00 - 14.00. 


E-post: hv-lerkendal.postmottak@trondheim.kommune.no

 

 

Andre kommunale tilbud

Her er et utvalg av andre kommunale tilbud. 

 

 

 

Aktuelt

Spørreundersøkelse om alkoholvaner

Infosenteret for seniorer foretok en spørreundersøkelse om alkoholvaner blant 80-åringene som mottok hjemmebesøk i 2017.  Resultatene blir publisert i løpet av våren 2018.

Seniorsmart

Seniorsmart er en app på mobiltelefon eller nettbrett som er under utvikling for å gi seniorer en lett oversikt over aktiviteter i nærområdet. Se egen nettside her eller besøk facebook-siden for oppdatert informasjon.

 

Infosentert for seniorer var med i et 3 årig EU prosjektet "Co-Living", som var et forsøk på å utvikle verktøy som kan bidra til at eldre får lettere tilgang til å være sosialt aktiv ved hjelp av informasjon – og kommunikasjonsteknologi (IKT). ForeningenSenior IKT Trondheim, sammen med tilsvarende foreninger i andre Europeiske land deltok i det Europeiske AAL-programmet Co-Living. Gjennom Co-Living fikk vi testet ut og verifisert at denne type sosial interaksjon skaper økt aktivitet og motvirker ensomhet blant eldre. 

Etter avsluttet prosjekt tok seniorer selv initiativ til å få igang et samarbeid for å benytte resultatene fra prosjektårene. Slik kom Seniorsmart i gang.

Avisa 70+

Trondheim kommune utgir informasjonsavisa "70+". Fra 2017 utgis den èn gang årlig. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år. Infosenteret deltar i redaksjonsråd for avisa. Har du tips til aktuelle reportasjer eller innhold, ta kontakt med Infosenteret, så vil vi videreformidle. 

Utgaver:

 

 

Om oss

Ansatte

Bodil Klungerbo (Avdelingsleder)
Anne Betty Sødal
Ingvild Ødegård
Lene T. van den Hoven 
Linda Oppøyen

Virksomheten

Infosenteret for seniorer startet opp som fast tiltak i 2004 og mottar henvendelser fra seniorer, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr individuelle samtaler med råd, veiledning og informasjon tilpasset den enkelte, også kurs og undervisning til seniorgrupper og ansatte. En hovedoppgave er oppsøkende virksomhet gjennom helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til seniorer. I dag går tilbudet til 80 åringer uten helse og omsorgstjenester. Infosenteres arbeid er forankret i kommunens planer og føringer, som eldreplanen. Infosenteret har sammen med andre kommuner bidratt til en nasjonal veileder for forebyggende hjemmebesøk.

Ansatte har helsefaglig og geriatrisk kompentanse og består i dag av sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeut. Flere har videreutdanninger og mastergrad.

Infosenterets ansatte deltar i flere samarbeidsforum som angår seniorer: redaksjonsråd for 70+, eldres dag komite og ressursgruppe for "Trygghet i symfoni"

Infosenteret er samlokalisert med Ressurssenteret for demens ved Bytorget og utgjør tilsammen Seniortorget.

 

For helsepersonell

Sist oppdatert: 20.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css