Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kart.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Enkelt kart som viser grunnkart, plankart og skråbilder.

Avansert kart som i tilleg til grunnkart og plankart også viser  ulike temadatasett, 3D bymodell, gatebilder etc.

Kartløsninger på internett

 • Det avanserte kartet inneholder areal- og reguleringsplaner, grunnkart, 3d bymodell, ortofoto/flybilder, gatebilder og mange ulike temakart samt flere muligheter for måling og koordinatvisning.
 • Det enkle kartet inneholder grunnkart, areal- og reguleringsplaner, ortofoto/skråbilder, noen temakart samt funksjoner for måling og koordinatvisning. Dette kartet er raskere enn det avanserte.
 • Her finner du også oversikt over høydereferansesystemer i temakartet NN2000 og Høydereferanser 
 • samt en oversikt over aktive fastmerker

Temakart

Vi har gruppert temakart i følgende kategorier:

 • Arealtilstand/landbruk 
 • Skole og barnehager
 • Kulturminner (herunder aktsomhetskart kulturminner som viser bygninger, områder og registrerte arkeologiske kulturminner, fredet etter kulturminneloven - antikvarisk verdivurdering av bygninger ( klasse A, B og C ) - bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel med hensyn om vern etter plan- og bygningsloven), 
 • Geologi
 • Friluftsliv og fritid
 • Samfunnssikkerhet
 • Samferdsel
 • Støy og forurensning
 • Naturmiljø
 • Plankart for kommunen

Ledningskart

Den beste samlede informasjonen om ledningskart finner du via:

 • gravemeldingstjenesten (telefon 09146). Trondheim kommune har avtale om samordnet gravemelding for vann- og avløpsnettet (VA) og for gatelysnettet. 
 • Annen informasjon om VA-nettet får du ved å henvende deg til Trondheim kommune, Bydrift, 
 • Ledningskart for Elektrisitet og TV/Tele/Bredbånd (El Tele) som du ikke finner ved hjelp av de to ovennevnte tjenestene, får du ved å henvende deg direkte til aktuelle ledningseiere. 

 

Eksterne fagnettsteder

Kart