Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kart.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Enkelt kart som viser grunnkart, plankart og skråbilder.

Avansert kart som i tillegg til grunnkart og plankart også viser  ulike temadatasett, 3D bymodell, gatebilder etc.

Kartløsninger på internett

  • Det avanserte kartet inneholder areal- og reguleringsplaner, grunnkart, 3d bymodell, ortofoto/flybilder, gatebilder og mange ulike temakart samt flere muligheter for måling og koordinatvisning.
  • Det enkle kartet inneholder grunnkart, areal- og reguleringsplaner, ortofoto/skråbilder, noen temakart samt funksjoner for måling og koordinatvisning. Dette kartet er raskere enn det avanserte.
  • Her finner du også oversikt over høydereferansesystemer i temakartet NN2000 og Høydereferanser 
  • samt en oversikt over aktive fastmerker

Temakart

Vi har gruppert temakart i følgende kategorier:

Ledningskart

Den beste samlede informasjonen om ledningskart finner du via:

  • gravemeldingstjenesten (telefon 09146). Trondheim kommune har avtale om samordnet gravemelding for vann- og avløpsnettet (VA) og for gatelysnettet. 
  • Annen informasjon om VA-nettet får du ved å henvende deg til Trondheim kommune, Bydrift, 
  • Ledningskart for Elektrisitet og TV/Tele/Bredbånd (El Tele) som du ikke finner ved hjelp av de to ovennevnte tjenestene, får du ved å henvende deg direkte til aktuelle ledningseiere. 

 

Eksterne fagnettsteder

Kart