Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel

Kommuneplanens arealdel

Informasjon knyttet til fysisk planlegging i kommunen og arealplanlegging etter plan- og bygningsloven finnes på siden Areal- og transportplaner, hvor blant annet følgende er nærmere beskrevet:

7planer Samfunnsplaner