Kurs og konferanser

Tittel Målgruppe Sted Neste oppstart
Byutvikling
Helse
Vaksinering Alle kvinner født 1991 og senere Vaksinasjon og smittevernkontoret 03.05.2017 (08:30)
Helse og velferd
Kultur og næring
Oppvekst og utdanning
Marte Meo kollegaveileder Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Med blikk på barnet Pedagogiske ledere og fagleder i barnehagene Rådhuset 23.05.2017 (09:00)
Observasjon/samspill Ansatte i Barnevernet Byåsen kulturhus 09.05.2017 (08:30)
Observasjon/samspill + Helse Barnehageansatte i Flerfaglig blikk Byåsen kulturhus 09.05.2017 (08:30)
Tilknytning m/ Øyvind Kvello Ansatte i Barnevern Byåsen kulturhus 01.06.2017 (09:00)
Tilknytning m/ Øyvind Kvello Barnehageansatte i Flerfaglig blikk Byåsen kulturhus 01.06.2017 (09:00)