Bibliotekkortet

Hvordan få lånekort?

Bibliotekkort er gratis. Du er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet ditt. Hvis du mister kortet, koster et nytt 20 kr.

Biblioteket utsteder lokalt kort til barn og institusjoner. Kortet kan brukes ved alle avdelinger i Trondheim.

Nasjonalt bibliotekkort utstedes til personer som har fylt 15 år. Kortet krever fødselsnummer (11 siffer).  Du har rett til å reservere deg mot at opplysningene om deg blir lagret i nasjonalt lånerregister. Ved å fylle inn lånernummer (se under strekkoden på kortet) og fødselsnummer kan du se hvilke opplysninger som til enhver tid er lagret om deg. Gi beskjed til biblioteket og du vil få et bibliotekkort som bare kan brukes lokalt. Bare personer over 15 år kan registrere sin egen e-postadresse.

Ved utstedelse må du velge en PIN-kode på fire siffer.

Meld alltid fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. 


Bibliotekkort på mobilen

Det er nå mulig å ha med bibliotekkortet digitalt, med smarttelefon-applikasjonen Bibliofil. Etter å ha logget deg inn og registrert deg med ditt vanlige bibliotekkort kan du bruke appen som et bibliotekkort, f.eks. til å låne bøker i de nye selvbetjente utlånsautomatene. Bibliofil-appen kan lastes ned i Appstore for Appleenheter, eller i Google play for de som bruker Android.

 

Lån

Vanlig lånetid er 4 uker. Unntak: Ukeslån (kan ikke fornyes), bøker med lang venteliste 2 uker, film 1 uke, CD 2 uker, tidsskrift 2 uker, språkkurs 8 uker.

Lån kan fornyes inntil 2 ganger maksimal lånetid, dersom materialet ikke er reservert for andre.

Hvis det du ønsker er utlånt, kan det reserveres for deg. Du får melding via e-post eller SMS når du kan hente det.

Film lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av film følger anbefalt aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.  

 

For sen innlevering

Når purring er sendt via e-post eller SMS, må det betales gebyr. Første purring sendes en uke etter forfallsdato: 40 kr for voksne (personer over 15 år), 30 kr for barn. Andre purring sendes tre uker etter forfallsdato.

Regning med inkassovarsel sendes fem uker etter forfall på lån. 

 

Tap og skader

Tapt materiale må erstattes etter følgende satser: 

 

Materiale for voksne 
 
Bøker 400,-
Lydbøker  500,-
Film 300,-
CD 300,-
CD-Rom 500,-
Språkkurs 1000,-
Tidsskrift 100,-
Konsollspill 600,-
Materiale innlånt fra andre bibliotek 800,-

 

Materiale for barn 
 
Bøker 250,-
Lydbøker  300,-
Film 250,-
CD 250,-
CD-Rom 500,-
Språkkurs 1000,-
Tidsskrift 100,-
Konsollspill 600,-
Materiale innlånt fra andre bibliotek 800,-Lån av instrumenter fra musikkavdelinga har egne erstatningssatser. Kontakt musikkavdelinga for informasjon.

Lånereglene og satsene kan endres uten varsel.

Låneregler og søknadsskjema for kort til barn (PDF-format, egnet for utskrift, 2 sider)

Søknadsskjema for kort til voksne. Du må etterpå legitimere deg ved et av våre bibliotek for å få kortet.
 

Siste revisjoner av lånereglene:
- 2. januar 2014: Indeksregulering av satsene for purregebyr. Erstatningssatsene ble ikke endret ved denne revisjonen.
- 9. juli 2015: Erstatningssats for innlån satt til 800,- kr. Tidligere ingen spesifikk erstatningssats for innlån.
- 6. oktober 2016: Endring av aldersgrense fra 14 til 15 år for å få bibliotekkort uten foresattes samtykke. Iht. "Lov om foreldre og barn (barnelova)" kapittel 5 §32.

Trondheim folkebibliotek. Tlf. 72 54 75 00. E-post: post@tfb.no