Spørsmål 1: Kan vi få hjelp til å finne lokaler?

Svar: Vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe organisasjoner og andre aktører med å finne lokaler. Du kan lete etter lokaler selv i Bookingbasen. Det finnes også en oversikt over ikke-kommunale lokaler

Spørsmål 2: Kan vi få hjelp til å finne lokaler for overnatting?

Svar: Utlånstjenesten kan dessverre ikke påta seg dette. 
Les mer om overnatting her

Spørsmål 3: Hvordan skaffer vi oss et organisasjonsnummer?

Svar: Ved å registrere organisasjonen i Brønnøysundregistrene vil dere få tildelt et organisasjonsnummer. 
http://www.brreg.no/elektronisk/index.html

Spørsmål 4: Hvorfor får jeg ikke til å legge inn en søknad om fast lån av et lokale?

Svar: Du er ikke knyttet til organisasjonen i Aktørbasen. Kun personer som har en rolle i organisasjonen i Aktørbasen / Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) har mulighet til å søke på vegne av organisasjonen.

Alle som har en rolle i organisasjonen i Aktørbasen har mulighet til å gi deg tilgang til å søke. 

Hvordan oppdatere informasjon Aktørbasen

Spørsmål 5: Hvorfor får jeg feilmelding når jeg prøver å søke om fast lån av et lokale?

Svar: Feilmeldingen kan skyldes:

1) Du har valgt feil start- og slutt-dato for låneperioden. I søknadsskjemaet er det datovelgere rett over kalenderen; her må du ikke velge startdato før 1. september inneværende år eller sluttdato etter 25. juni året etter. 

2) Det er lagt inn en periodeblokkering i kalenderen til lokalet. Pga en teknisk begrensning er det da ikke mulig å søke om fast lån. Hvis du oppdager dette, gi beskjed og vi vil oppheve blokkeringen. booking@trondheim.kommune.no

Utlån av lokaler og idrettsanlegg