Frivillige organisasjoner, idrettsklubber og andre aktører kan låne kommunale lokaler gratis når kommunen ikke har behov for å disponere lokalene selv. 

Bookingbasen synliggjør hvilke lokaler kommunen kan tilby frivilligheten. Bookingbasen inneholder en modul for å søke om å låne lokaler. 

Tildeling av kommunale lokaler støtter seg på utlånsreglementet:

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Søk om lån av lokale

Utlån av lokaler og idrettsanlegg