Reglement for utlån av kommunale lokaler

Vedtatt i formannskapet 10. februar 2015. 

Utlån av lokaler og idrettsanlegg