KONTRAKT FOR MERÅPENT BIBLIOTEK

 

Velkommen som bruker av Trondheim  folkebiblioteks meråpne tilbud på Moholt, Heimdal og Ranheim!

 

Denne kontrakten gir deg over 15 år tilgang til biblioteket fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om kvelden hver eneste dag hele året. Dersom du er under 18 år må foreldre/foresatte skrive under på at du kan benytte meråpent bibliotek.

Biblioteket er et offentlig rom og felles eiendom som skal være til glede og nytte for alle. Du må holde orden i rommene, og ta hensyn til de andre som benytter biblioteket samtidig med deg. Det meråpne biblioteket bygger på et tillitsforhold mellom deg og bibliotek.  Også i det meråpne biblioteket må du forholde deg til bibliotekets ordensregler:

 

GENERELT

Alle som besøker Trondheim folkebibliotek skal oppleve at biblioteket er et godt sted å være.

Dette forutsetter at alle viser alminnelig god folkeskikk.

 

RUSMIDDELBRUK

Det er ikke lov til å være synlig påvirket av rusmidler eller bruke rusmidler på biblioteket.

 

ANNEN SJENERENDE FRAMTREDEN

Truende eller sjenerende oppførsel (støy, sjikane, lukt etc.) mot bibliotekets besøkende og ansatte, godtas ikke.

 

For å oppgradere lånekortet ditt til adgangskort for Meråpent bibliotek må du:

  • Ta kontakt med oss for å signere denne kontrakten.
  • Ta ansvar for dem du eventuelt tar med deg inn i biblioteket.
  • Overholde det til enhver tid gjeldende lånereglement.
  • Hjelpe oss med å ta vare på biblioteket ditt.

 

Du er ansvarlig for adgangskortet ditt og hvordan det blir brukt. Denne kontrakten er personlig og brudd på denne kan resultere i inndragelse av rett til bruk av meråpent bibliotek. Av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr, er biblioteklokalet videoovervåket. Hærverk vil bli politianmeldt, og du vil bli stilt økonomisk ansvarlig for ev. ødeleggelser. Opphold på meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.

 

 

Last ned, print ut og signér kontrakten her! Kontrakten må leveres underskrevet til Trondheim folkebibliotek av låneren som søker om tilgang. Legitimasjon må også fremvises.

Download the contract in English here

 

 

SISTE REVISJONER AV KONTRAKTEN FOR MERÅPENT BIBLIOTEK:

- 6. oktober 2016 : Heving av aldersgrense fra 14 til 15 år for samsvar med endringer i lånereglene. Iht. "Lov om foreldre og barn (barnelova)" kapittel 5 §32.

- 1. desember 2016 : Inkludert Ranheim i kontrakten.