Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kontakt Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Se kart

Organisering

Kvalifiseringssenter for Innvandrere - INN

INN bistår flyktninger som blir bosatt i Trondheim. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet har en variert varighet og avsluttes når den enkelte person er grunnleggende kvalifisert. Dette kjennetegnes gjennom å ha startet på utdanning ut over grunnskole og/eller å ha kommet ut i lønnet arbeid, heltid eller deltid.

INN koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

Google-site med utfyllende informasjon om enheten

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontaktinfo Dialogsenteret: Kongensgate 34, 2 etg. Tlf 90 57 36 84

TK-kode: 532200

Sist oppdatert: 25.05.2023

532200

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H