Nidarvoll hjemmetjeneste

Illustasjonsfoto av tjenestenbilen til hjemmetjenesten

Kontakt Nidarvoll hjemmetjeneste

Se kart

Kontorlokalene til Nidarvoll hjemmetjeneste ligger i 2. etasje i Tempe helse- og velferdssenter. I samme bygg finnes også blant annet ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, bydelskafé og aktivitetssenter for eldre

Ved Nidarvoll hjemmetjeneste jobber det sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og assistenter. Vi har også med jevne mellomrom lærlinger i helsearbeiderfag og studenter som skal bli  sykepleier/vernepleier, som vi håper våre brukere vil ta godt imot.

Ansatte ved Nidarvoll hjemmetjeneste har god faglig kompetanse. Vi yter hjelp i stell, pleie og omsorg.

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Bergheim Hjemmetjeneste har et etablert brukerråd sammen med Lerkendal og Østbyen bydel.

Brukerrådet består av brukerrepresentanter, pårørenderepresentanter,representanter fra frivillighet, ledere og fagleder fra hjemmetjenesten.

For å bli helt sikker på dine rettigheter, ta kontakt med ditt Helse og velferdskontor.

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

  • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt avhengig av hjelp til deler av dagliglivets gjøremål.
  • Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål, og som bor sammen med andre som er friske. Dette gjelder også barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn.
  • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av andre grunner.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 073730

Sist oppdatert: 07.01.2021

073730

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3