Valentinlyst hjemmetjeneste

Hovedinngang til Valentinlyst hjemmetjeneste.

Kontakt Valentinlyst hjemmetjeneste

Se kart

Valentinlyst hjemmetjeneste er for deg som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. Alle kan i en eller annen fase av livet eller i en bestemt livssituasjon komme til å behøve hjelp eller bistand fra det offentlige.

Vi har våre kontorer i 2. etasje i samme bygg som Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Vårt geografiske område er Blussuvoll, Valentinlyst, Angelltrøa, Blomsterbyen og Moholt. Da vi har et stort geografisk område, er vi delt inn i tre arbeidslag.

Valentinlyst hjemmetjeneste har et tverrfaglig team sammensatt av avdelingsledere, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, studenter og andre medarbeidere som har fokus på kvalitet og kompetanse.

Søk om tilbud fra hjemmetjenesten

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser hjemmetjenesten

Priser for å motta hjemmetjenester

Serviceerklæring

Når du mottar tjenester fra oss vil du få utdelt en serviceerklæring (PDF)

Praktiske opplysninger

Primærkontakt

Dette er den personen som særlig skal følge deg opp. Primærkontakten behøver ikke å besøke deg oftere enn andre, men vil følge spesielt med i din utvikling.

Klagerett

Trondheim kommune har et ombud for brukere av helse- og omsorgstjenester. Ombudet kan hjelpe deg å finne frem i det offentlige byråkratiet, og veilede deg angående regler og kommunal saksbehandling. Du kan også få hjelp til å utforme en eventuell klage. Ombudet har selvfølgelig taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Hvis du ønsker å klage direkte på tjenestetilbudet, for eksempel hvis du synes du får for lite hjelp, rettes klagen direkte til Helse- og velferdskontoret.

Hvis du ønsker å klage på måten hjemmetjenesten utfører tjenestene, eller den enkelte tjenesteutøver, rettes klagen direkte til hjemmetjenesten ved enhetsleder.

Hvordan du klager står beskrevet i vedtaket.

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har egne brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Medlemmer i brukerråd Valentinlyst hjemmetjeneste

Leder: Elin Stensen, elin.stensen@trondheim.kommune.no

Medlemmer:

Lerkendal/Østbyen bydel består av:

 • Lade hjemmetjeneste, enhetsleder Marit Sæteraas
 • Strindheim hjemmetjeneste, enhetsleder Elin Stensen
 • Strinda hjemmetjeneste, enhetsleder Mona Søbstad
 • Valentinlyst hjemmetjeneste, enhetsleder Catrin Nordvik
 • Nidarvoll hjemmetjeneste, enhetsleder Kari Margrete Iversen
 • Bergheim hjemmetjeneste, enhetsleder Tone Beate Svee
Helhetlig pasientforløp

Helhetlig pasientforløp i eget hjem er et kvalitetsprogram som er utviklet i samarbeid med NTNU og Helse Midt-Norge, og er grunnpilaren i vår tjeneste.

Avdelingsledere

Ingrid Hanne Skulbørstad

Hilde Nordseth

Jobbe hos oss?

Ledige stillinger i Trondheim kommune

Hva kan du forvente deg av Valentinlyst hjemmetjeneste

Vi ønsker å skape samarbeid med deg basert på tillit, trygghet og omsorg. Vi møter deg med respekt og verdighet. Dine ønsker og behov skal bli tatt på alvor.

 • Vi er uniformert og viser uoppfordret legitimasjon.
 • Vi tar med eget utstyr om nødvendig.
 • Vi er som regel én ansatt som kommer til deg.
 • Dersom hjelpen er forsinket med mer enn 30 minutter, skal vi ringe deg så du får beskjed når vi kommer.
 • Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak (helse- og velferdskontor), som forteller hvilken hjelp og omfanget av hjelp som skal gis.
 • Vi har taushetsplikt, men vi ber om ditt samtykke, dersom det er behov for å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Valentinlyst hjemmetjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 073740

Sist oppdatert: 23.03.2023

073740

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M