Trondheim byarkiv

Kontakt Trondheim byarkiv

Finn ansatt og se kart

Om Trondheim byarkiv

Vi er Trondheim byarkiv - Byens hukommelse. Vi forvalter dokumenter i kommunal saksbehandling, bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye og gamle kilder.

Trondheim byarkiv holder til i Arkivsenteret Dora

Endring i åpningstid
Fra 3.januar 2024 vil Byarkivet skranke i lesesalen være åpen på onsdager 09-15.

Bestill arkivmateriale 

Eiendomsdokumentasjon

Bestill eiendomsdokumentasjon

Det historiske eiendomsarkivet inneholder dokumentasjon for

  • byggesaker
  • kommunale vann- og avløpsledninger
  • reguleringsplaner
  • statiske beregninger av store bygg
  • oppmåling, deling og seksjonering av eiendom

Bestillinger blir behandlet fortløpende, og blir vanligvis ekspedert innen en uke.

Personlig dokumentasjon

Bestill personlig dokumentasjon

Personlig dokumentasjon er informasjon som kommunen har registrert om deg. Dette inkluderer blant annet:

  • ansettelsesforhold i kommunen
  • skolegang
  • kontakt med barnevern eller sosialtjenester eller overformynderiet

Forventet tid for saksbehandling er ca fire uker. Vi sender den bestilte dokumentasjonen til din folkeregistrerte postadresse.

Offentlig postjournal

Postjournal, også kalt journal eller postliste, er et register over all journalført korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter. 

Postliste - Post til kommunen siden 1.1.2020

Postliste for bygge-, plan- og delingssaker - Siden 2011

Møtekalender - De viktigste utvalg, møter og saker som behandles politisk.

Søk i politiske saker som er behandlet i politiske utvalg etter 20.10.2011.

Gravesøknader og koordinerte planer i Trondheim kommune

Historiske kildesamlinger

Vi har arkivene etter kommunale etater i Trondheim by fra cirka 1837 og fremover. Deriblant arkivene etter Strinda, Leinstrand, Byneset, Tiller og Klæbu kommuner fra før de ble slått sammen med Trondheim kommune.

Vi har også flere private arkivsamlinger og historisk fotoarkiv.

Se veiledere til historiske samlinger på Arkivsenterets nettside

Se Arkivportalen for registrerte arkivkataloger

Kontakt oss på epost eller telefon om du har spørsmål.

Lesesalen

Arkivmateriale som ikke er digitalisert eller som ikke er hensiktsmessig å bestille digitalt kan studeres i lesesalen på Arkivsenteret.

Åpningstid for lesesalen er onsdager kl. 09-15
(Fra 3.januar 2024)

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 203000

Adresse: Maskinistgata 1, 7042 TRONDHEIM

Leder

Bjørn Jonny Villa
It-sjef

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Gunhild Adde

Spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Eirik Hachvaag Andersen

Ingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Brynjar Aune

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Trude Bjerkan

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Odd Jarle Bjørkhaug

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Bue

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Caroline Skram By

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Line Vist Fossum

It-spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Elin Gjevik

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Stig Hemmer

Konsulent

Telefon:

E-post:

Solrun Hommedal

Rådgiver III

Direktetelefon:

E-post:

Anne Haarstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Inger Anne Jakobsen

Konsulent

E-post:

Lene Jenssen

Konsulent

E-post:

Orie Kimura

Rådgiver II

Direktetelefon:

E-post:

Knut Arild Knudsen

Avdelingsleder IV

Telefon:

E-post:

Alen Kusmic

Førstekonsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Thor Kvam

Kontorfagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Kristensen Kvernmo

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Trude Moldenæs

Konsulent

Telefon:

E-post:

Rune Nordtømme

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Helene Løvseth Normann

Barnevernspedagog m/master IV

Telefon:

E-post:

Marta Agnieszka Oldertrøen

Rådgiver I

Direktetelefon:

E-post:

Egil Rasmussen

It-spesialkonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Maria Reitan

Konsulent

E-post:

Ole Kristian Richstad

Sivilingeniør II

Direktetelefon:

E-post:

Fredrik Sellevold

Konsulent m/mastergrad

Direktetelefon:

E-post:

Lene Mari Eikrem Slettebakk

Konsulent

E-post:

Arve Solheim

Konsulent

Telefon:

E-post:

Trude Tilseth Strøm

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Alf Einar Sørensen

It-arkivar

Telefon:

E-post:

Gunnar Klippenvåg Sørum

Rådgiver III

Telefon:

E-post:

Leif Kristian Thorsen

It-spes.konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Målfrid Anny Trøan

Konsulent

Telefon:

E-post:

Domina Uwiringiyemungu

Førstekonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Lene Kvam Vingen

Konsulent

E-post:

Marianne Aune Welschinger

Førstekonsulent

Telefon:

E-post:

Viviann Westby

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Merete Wold

Konsulent

Telefon:

E-post:

Sindre Aarsbog

Samfunnsvit.II

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 20.12.2023

203000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward