Hjem Politikk og planerParti og politikere

Parti og politikere

Politiske partier i bystyret 

Arbeiderpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Arbeiderpartiet 28 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Trondheim Arbeiderparti

Arbeiderpartiet

Styrevervregisteret 

Høyre

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Høyre 14 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Trondheim Høyre

Høyre 

Unge Høyre

Styrevervregisteret

Fremskrittspartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Fremskrittspartiet 4 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Fremskrittspartiet

Styrevervregisteret 

Venstre

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Venstre 4 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Trondheim venstre

Venstre

Styrevervregisteret

Sosialistisk Venstreparti

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Sosialistisk Venstreparti 4 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

SV Sør-Trøndelag 

Styrevervregisteret

Rødt

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Rødt 2 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Rødt

Styrevervregisteret

Kristelig Folkeparti

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Kristelig Folkeparti 2 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Trondheim KrF

Styrevervregisteret

Miljøpartiet De Grønne

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Miljøpartiet De Grønne 5 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Miljøpartiet De Grønne

Styrevervregisteret

Senterpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Senterpartiet 2 representanter i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Senterpartiet

Styrevervregisteret

Pensjonistpartiet

For perioden oktober 2015 - oktober 2019 har Pensjonistpartiet 2 representant i bystyret.

Representanter

Kontaktinformasjon:

Pensjonistpartiet 

Styrevervregisteret

Politisk administrasjon

Kommunens beslutningssystem innebærer at politikerne vedtar, og rådmannen gjennomfører det som er vedtatt. Det betyr at hovedtyngden av kommunens administrasjon og utøvende medarbeidere er ansatt hos rådmannen.

Det er tre unntak; Bystyresekretariatet, Kontrollkomiteens sekretariat og Trondheim kommunerevisjon.

Bystyresekretariatet
Hjelper politikerne med avvikling av møtene, innkallinger, sakspapirer, protokoller og generelle sekretariatsfunksjoner.

Trondheim kommunerevisjon
Er politikernes organ for kontroll med forvaltningen. De gjennomfører revisjonsprosjekter vedrørende økonomiske forhold og forvaltningsrevisjon, dvs undersøkelser som viser om og hvordan rådmannens administrasjon gjennomfører det som er vedtatt.

Kontrollkomiteens sekretariat

Parlamentarisme

I henhold til kommuneloven kap. 3 kan bystyret vedta å innføre parlamentaristisk styringsform.  Spørsmålet er utredet av bystyret med tanke på innføring etter kommunestyrevalgene i 1999, 2003 og 2011, men ikke vedtatt.

Utredningen utarbeidet i 1998

Bystyresak fra april 2002
Utarbeidet forslag til organisasjonskart - 2002

Utarbeidet forslag til reglement - 2002

Bystyresak fra mai 2010

Rapport fra utvalg, 2010

Rapport om hva som må avklares, 2010/2011

Vedtak om innføring av parlamentarisme må treffes med tilslutning av minst halvdelen av bystyrets medlemmer og må være fremmet og votert over i bystyret senest 31. desember i nest siste år av valgperioden.  Det kreves ikke at forslaget oppnår flertall.  Innføring av parlamentaristisk styringsform kan tidligst vedtas på det nyvalgte bystyrets konstituerende møte.  Styringsformen må være vedtatt og satt i verk når det andre året av den nye valgperioden tar til.

Bystyret kan også vedta å gå tilbake til formannskapsmodell, dvs den styringsform som er i Trondheim pr. dato.

 

Sist oppdatert: 27.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css