Offentlig ettersyn, Planstrategi 2016-2019 for Trondheim kommune

Trondheim kommunes planstrategi for 2012-2015 (pdf) drøfter og definerer utfordringene som kommuneplanen skal bidra til å løse.

 

7planer Samfunnsplaner