Samfunnsplaner

Kommuneplanen er den overordnede planen for Trondheim kommune

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 er kommunens overordnede plan for samfunnsutvikling. Planen er tolvårig og setter mål for viktige samfunnsområder for bysamfunnet og kommunen fram mot 2020.

7planer Samfunnsplaner