SFO - skolefritidsordning

Informasjon om søknad, opptak, endring og vilkår for plass i Trondheim kommunes skolefritidsordning (SFO).

 

NB!
Bystyret har vedtatt nye regler for moderasjon. Søskenmoderasjon for SFO gjelder ikke fra 1. august 2016.

 

 

bildet viser hender med håndmaling

1barnogskole SFO - skolefritidsordning