SFO tilbyr oppholdstid inntil 12 timer per uke (halv plass) og oppholdstid ut over 12 timer per uke (hel plass).

NB!
Bystyret har vedtatt nye regler for moderasjon. Søskenmoderasjon for SFO gjelder ikke fra 1. august 2016.

1barnogskole SFO - skolefritidsordning