Ny plass

Alle barn som går i 1. – 4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke om plass i SFO på 5.- 7. trinn (Ved en slik søknad, ta direkte kontakt med skolen).

Søk om SFO-plass

1barnogskole SFO - skolefritidsordning