Kontakt oss om skole

For generell informasjon, kontakt Oppvekstkontoret:

Telefon: 72 54 00 00

Chat: e-dialog

E-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no  

For konkrete spørsmål, ta kontakt med den enkelte skole.

Kontaktinfo, skoler i Trondheim

1barnogskole Skole