Kontakt oss om skole

For generell informasjon, kontakt Fagenhet for oppvekst og utdanning:

Telefon: 72 54 00 00

Chat: e-dialog

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no   

For konkrete spørsmål, ta kontakt med den enkelte skole.

Kontaktinfo, skoler i Trondheim

1barnogskole Skole