Overgang til videregående opplæring

I starten av 10. skoleår orienterer skolen foresatte om søknadsprosessen til videregående opplæring. I løpet av høsten i 10. trinn vil elevene delta på Karrieredager, der de blir kjent med alle utdanningsprogram i videregående opplæring. Deretter vil de hospitere på en videregående skole, på et utdanningsprogram de ønsker å bli bedre kjent med. Foreldre til elever i 10.klasse vil, i forbindelse med Karrieredagene, bli invitert til en av de nærmeste videregående skolene på et informasjonsmøte på kveldstid.

Hvis elever og foreldre ønsker å besøke flere videregående skoler, arrangerer skolene åpne dager/kvelder i januar. Tidspunkt kunngjøres på hver enkelt grunnskole og Fylkets nettsider https://www.stfk.no/Tjenester/opplaring/Elev/

Innen 1. mars søker elevene elektronisk om opptak til videregående opplæring. Eleven får tilsendt PIN-kode til privat adresse. Ved hjelp av MinID kan man logge seg inn på http://www.vigo.no/. Dette vil elevene få hjelp til på sin skole.

Det er Opplæringslovens inntaksforskrift som danner grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Det er karakterene på elevens vitnemål, både standpunkt og eksamen etter avsluttet grunnskole, som avgjør hvilket utdanningsprogram og skole man får plass ved.

Elevene har rett til å få plass vet ett av tre prioriterte utdanningsprogram.

Søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er 1. mars.

For elever med særskilte tilretteleggingsbehov samarbeider grunnskolen, søker og foreldre om utforming av søknaden. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sende søknaden 1.februar.

Spørsmål om inntaket til videregående skole rettes rådgiver ved den enkelte skole. Oppvekstkontoret (Fagenhet for Oppvekst og Utdanning) i Trondheim kommune og Fagenhet for videregående opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune er også behjelpelig med å besvare spørsmål.

God og relevant informasjon finns på nettstedene:

Sør Trøndelag fylkeskommunes nettsider

Nettstedet vilbli.no

Nettstedet utdanning.no

1barnogskole Skole