Hjem SkoleSkolebygging

Skolebygging

Trondheim kommune er i stor vekst og det jobbes kontinuerlig med rehabilitering og bygging av skoler. På denne sida vil det presenteres planer. Med planer menes i denne sammenhengen hvordan en ser for seg utvikling og bygging av skoler i en hel bydel. Nybygging eller rehabilitering av skolebyggene ligger under prosjekter. I veiledninger ligger kravene kommunen må forholde seg til når den skal bygge skoler. Eksempelskoler er en oversikt over de siste skolene som er blitt ferdig bygd i kommunen.

Rådmannen har lagt fram investeringsbehovene for skolenbygg fram til 2025Protokoll fra behandlingen av saken i Bystyret.

Mer om saken: http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg – en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner (Storbyforskning).

Kontakperson

Stefan Reppe
Rådmannens fagstab
Mobil: 992 94 831

Sist oppdatert: 05.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css