Skolebygging

Trondheim kommune er i stor vekst og det jobbes kontinuerlig med rehabilitering og bygging av skoler. På denne sida vil det presenteres planer. Med planer menes i denne sammenhengen hvordan en ser for seg utvikling og bygging av skoler i en hel bydel. Nybygging eller rehabilitering av skolebyggene ligger under prosjekter. I veiledninger ligger kravene kommunen må forholde seg til når den skal bygge skoler. Eksempelskoler er en oversikt over de siste skolene som er blitt ferdig bygd i kommunen.

Rådmannen har lagt fram investeringsbehovene for skolenbygg fram til 2025. Protokoll fra behandlingen av saken i Bystyret ligger her.

Mer om saken: http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305869

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg – en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner (Storbyforskning).

Kontakpersoner for skolebygg:

Stefan Reppe
Rådmannens fagstab
Mobil: 992 94 831

1barnogskole Skole