Hver vinter islegges omtrent 55 grusbaner over hele Trondheim. Sesongstart for naturisbanene avhenger av været. All islegging slutter omkring 5. mars hvert år.

Se kart over skøytebanene

 

ikon kultur Friluftsliv og park