For råd og veiledning eller for å søke om tjenester i Trondheim kommune, ta kontakt med ditt offentlig servicekontor.

For å finne ditt offentlig servicekontor, søk opp adressen din på finn din bydel, eller ring kommunens sentralbord på 72 54 00 00.
NAV kontaktsenter: 55 55 33 33

Åpningstid:
Hverdager unntatt lørdag, 
kl 10.00 - 14.00. 

Telefontid:
Hverdager unntatt lørdag,
kl 08.00 - 15.30.

Søk tjenester