Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen. Rådmannens oppgaver er gitt i kommuneloven. Rådmannen skal påse at saker som skal behandles politisk, er ordentlig utredet, og at det som er vedtatt blir iverksatt.

Morten Wolden er rådmann i Trondheim kommune.
Les mer om rådmannen.

Strategisk ledelse i Trondheim kommune

Kommunaldirektører for virksomhetsområdene


Fordi bystyret har vedtatt å bruke formannskapsmodellen for politisk styring, er Trondheim den største kommunen i landet som fremdeles har en rådmann. En rekke avgjørelser er delegert til rådmannen. Kommunaldirektørene har ansvar på vegne av rådmannen innen sine virksomhetsområder.

Rådmannens fagstab

Se også bloggene fra administrasjonen 

Organisasjonen