Bestill strøtimer (HANO)

Strøtimer er kun tilgjengelig å bestille fra 1. september til 30. april hvert år.

Hvem kan bestille?

Både idrettslag og privatpersoner kan bestille gratis strøtimer i idrettshallene. Den som bestiller må være fylt 18 år.

Hva er tilgjengelig?

Du kan bestille strøtimer i alle kommunale idrettshaller og i Trondheim spektrum.

Vi åpner for bestilling tre uker fram i tid. Ledig treningstid blir gjort tilgjengelig i kalenderen fortløpende. Idretten forbeholder seg retten til å ta tilbake tid dersom det skulle bli nødvendig.

Fotballforbud

Det er fotballforbud i Ranheimshallen og i hele Trondheim Spektrum med unntak av D-hallene. Ellers er det tillatt med fotball i alle kommunale haller så lenge man bruker egnet utstyr (innefotball og innesko).

Avlyse tid

Dersom du ikke skal bruke tiden du har bestilt, må du avlyse. Dette kan du gjøre selv på nettet, eller ta kontakt med Trondheim bydrift.

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Utlån av lokaler og idrettsanlegg