Hjem Bygg, kart og eiendomRegelverk (areal- og transportplaner)

Regelverk (areal- og transportplaner)

Lov og forskrift

Nasjonal produktspesifikasjon

I tillegg har Miljøverndepartementet vedtatt et mer detaljert regelverk for hvordan planene skal utformes og presenteres i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister:

Departementets veiledere

Mer utfyllende informasjon om utforming av arealplaner finnes i Miljøverndepartementets veiledningsmateriell:

Trondheim kommune kommer inn under lovens krav om digitalt planregister. Kommunen krever at digital utgave av plankartet i private reguleringsforslag skal være teknisk godkjent av kart- og oppmålingskontoret før planforslaget regnes som komplett innsendt.

Føringer i kommuneplanens arealdel

Trondheim har vedtatt ytterligere føringer i kommuneplanens arealdel:

Andre veiledere

Ytterligere veiledningsstoff finnes på:

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?