Hjem Helse og omsorgFriskliv og mestring

Friskliv og mestring

Kontakt Friskliv og mestring

Telefon: 952 74 644
E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Bilder

Henvisningsskjema

Barn og unge

Et tilbud for barn og unge som har utfordringer med overvekt eller fedme. Her vil hele familien få tilbud om oppfølging. 

Tilbud til barn i barnehagealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler med foreldre.
 • Livsstilsendring innenefor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser, i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster og barnehagepersonell. Dere vil derfor bli spurt om samarbeid med noen av disse eventuelt andre er aktuelt.
Tilbud til barn i barneskolealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler både med foreldre, og foreldre og barn sammen.
 • Familien får tilbud om å delta i gruppe, endrings- og mestringskurs for foreldre og barn, hvor kostholdet er hovedfokus.
 • Ukentlig aktivitetstilbud
 • Livsstilsendring innenefor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor  kan det være gunstig at andre instanser i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet  møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster eller lærer. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om å sammarbeide med noen av disse evt. andre om aktuelt.
 Tilbud til ungdommer i ungdomsskolealder

Vi vilbyr individuelle samtaler.

Tilbud til ungdom i videregående/unge voksne
 • Individuelle samtaler kan avholdes på din skole. Du vil ikke få ført fravær ved å gå til samtale med oss. 
 • Vi hjelper deg med å finne en fritidsaktivitet

Voksne

Hvem passer tilbudet for?

For deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer. Har terskelen for å komme i aktivitet blitt for høy? Er det vanskelig å komme i gang med kostholdsendringer? Har du belastninger i livet du ønsker å få hjelp til å håndtere? Da er dette noe for deg! Ta første skritt, kontakt oss!

Forutsetning for at du kan være med:                                                               

 • Du må være bosatt i Trondheim eller Klæbu kommune.
 • Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.
 • Du må kunne delta i gruppeaktivitet fra moderat til høy intensitet, opptil 60 minutter to ganger pr uke både inne- og utendørs.
 • Du må kunne komme deg til/fra trening på egen hånd eller organisere transport selv.
 • Du må kunne snakke og forstå norsk.

Du kan kontakte oss selv på telefon eller e-post, eller få hjelp fra f.eks. helsepersonell til å sende henvisning. 

Helsesamtaler

Når vi har mottatt din henvisning kaller vi inn til en helsesamtale med en frisklivsveileder. Målet for samtalen er å kartlegge dine behov, mål for deltakelse og hvilke tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål.

I samtalen finner vi sammen ut hva du trenger av oppfølging for å komme i gang med din endringsprosess. Sammen utarbeider vi mål og plan for din livsstilsendring. Samtalene gjennomføres ved oppstart og slutt av en frisklivsperiode.

Noe av målet med helsesamtalene er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at du fungerer bedre i hverdagen.

Fysisk aktivitet

Synes du det er vanskelig å komme i gang med aktivitet alene? Da er kanskje dette tilbudet noe for deg! Her foregår treningen i grupper som ledes av kvalifisert personale. Du får mulighet til å trene to økter per uke, en inne og en ute. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke. 

Du får mulighet til å teste kondisjon på tredemølle, og vi måler ditt opplevde helse- og funksjonsnivå før og etter deltakelse hos oss.

Vi har 4 treningsgrupper som går fast gjennom hele året:

 • Gruppe 1: tirsdager (ute) og torsdager (inne) kl 14-15 
 • Gruppe 2: mandager (inne) og torsdager (ute) kl 10-11 
 • Gruppe 3:  mandager (ute) og onsdager (inne) kl 14.00-15.00
 • Senior: mandager kl13-14 ute (tom. april) og onsdager inne kl 14.00-15.00 

Pris: 400 kr å delta i en periode på 12 uker.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kosthold

Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ved Friskliv og mestring er vi derfor opptatt av at kostholdet skal ha en sentral plass i en livsstilsendring. 

 • Er det vansklig å komme i gang med kostholdsendring?
 • Er du usikker på hvilke kostråd du skal følge?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med endringene du ønsker.

Bra Mat-kurs

Passer for deg som ønsker hjelp til å komme i gang med endringer innen kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer».

Tema:

 • Bevissthet om matvaner og matvarevalg
 • Din motivasjonen til å endre vaner
 • Praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av varedeklarasjoner
 • Utveksle erfaringer med andre
 • En av kursdagene er praktisk matlaging

Kurset går over 5 ganger.

Kurs på dagtid fra kl 12.30-15.00.
Kurs på ettermiddag kl 16.30-19.00.

Pris 400 kr
                                            Vår 2019

Kurs på dagtid kl 12-15

Kursdatoer første runde: 17.jan, 24.jan,30.jan, 7.feb, 14.feb, 27.feb
Kursdatoer andre runde: 07.mars, 14.mars, 21.mars, 28.mars, 04.april, 11.april

Kurs på ettermiddag kl 17-19.30

Kursdatoer første runde:21.jan, 4. feb, 18. feb, 4. mars, 18. mars, 1.april (mandager)
Kursdatoer andre runde: 2. april, 9. april, 23. april, 30. april, 7. mai, 14.mai (tirsdager)

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Bra Mat ved Diabetes type 2

Passer for deg med diabetes type 2. Her vil du få kunnskap om anbefalt kosthold ved diabetes type 2, slik at du oppnår så stabilt blodsukker som mulig. God blodsukkerkontroll vil på sikt gi bedre helse, samt redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Tema:

 • Anbefalt kosthold ved diabetes type 2:
  • Regelmessige måltider, smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser.
 • Hvordan få til endring av levevaner
 • Praktiske tips og smaksprøver

Pris: 400 kr

                                                 Vår 2019

Mandager kl 12.30-14.30

Kursdatoer første runde: 21.jan, 04.feb, 18.feb, 04.mars, 25.mars
Kursdatoer andre runde: 06. mai, 15. mai, 20. mai, 27.mai, 03. juni

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Snus- og røykesluttkurs

For deg som ønsker å bli snus/røykfri, og har bestemt deg for å prøve. Dersom du føler at motivasjonen svinger, vil vi sammen arbeide for å styrke den! Bare det å være i gang og følge opplegget vil vanligvis være motiverende i seg selv.

Kurset går over 8 ganger, hver samling på 2 timer.
Pris: 400 kr

                                                    Vår 2019

Tirsdager kl 13-15.

Kursdatoer: 5. feb, 12.feb, 19. feb, 26.feb, 12.mars

 

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Et kurs for deg som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Tema:

 • Forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress.
 • Lær å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.
 • Lær teknikker og metoder for å håndtere belastninger og forebygge stress
 • Lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt! 

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer.
Pris: 400 kr.

                                                  Vår 2019

Onsdager kl 09-11.30

Kursdatoer: 30. jan, 6.feb, 13.feb, 20.feb, 27.feb, 06.mars, 13.mars, 20.mars, 24. april, 22.mai

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

 Kurs i mestring av utmattelse

Et kurs for deg som har vedvarende utmattelse (fatigue), uavhenging av diagnose.

Tema: 

 • Hvordan forstå utmattelse?
 • Hverdagens gjøremål med aktivitetskartlegging og aktivitetsplanlegging.
 • Mentale verktøy.
 • Veien videre.

Kurset går over 6 samlinger, hver samling på 2 timer

Pris: gratis

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kurs i mestring av vedvarende smerter

Et kurs for deg som har vedvarende smerter uavhengig av diagnose. 

Tema:

 • Mestring en prosess over tid
 • Hva styrker og hemmer mestring?
 • Hva er smerte?
 • Aksept
 • Veien videre

Kurset går 2 dager i uken, totalt 12 ganger. En kurssamling og en turdag.
Hver kursdag er på 2, 5 timer. Turdagen tilpasses deltakerne. 

En av samlingene har et eget tilbud til dine pårørende/nærpersoner.

Pris: gratis

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
epost: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Senior 65+

Seniortrening

Har terskelen for å komme i gang med aktivitet blitt for høy? Har du "pensjonerte" muskler, og/eller dårlig kosthold? Da er dette tilbudet for deg! Aktiv senior er en treningsgruppe som går mandager og onsdager kl. 09-10. Vinterhalvåret er vi i treningssal, og om sommeren er vi ute. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke.

Pris: 200 kr for 12 uker.  

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644
E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Følg oss på Facebook

Mer om oss

Ansatte

Portrett Bente Sandvik

Bente Sandvik  
Avdelingsleder
Telefon: 952 63 553
E-post: bente.sandvik@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 481 92 032
E-post: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

 

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut (Svangerskapspermisjon frem til 09.10.19)
Telefon: 468 83 916
E-post: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 948 16 116
E-post: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Drilen

Tove Drilen
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 950 81 288 
E-post: tove.drilen@trondheim.kommune.no

Portrett Stine Malvik

Stine Malvik
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 907 17 166 
E-post: stine1.malvik@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Telefon: 904 13 680
E-post: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Portrett Bodil Ruud

Bodil Ruud
Frisklivsveileder barn og unge, helsesøster
Telefon: 476 64 761
E-post: bodil.ruud@trondheim.kommune.no 

 Portrett Anita Moe

Anita Moe
Frisklivsveileder, ergoterapeut
Telefon: 917 60 102
E-post: anita.moe@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Nygård Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator
Telefon: 481 21 491
E-post: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

 

Inger Storvik
Kreftkoordinator
Telefon: 979 96 277
inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Portrett Unni Tangen

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Telefon: 948 49 895
E-post: unni.tangen@trondheim.kommune.no

 

Silje Skog
Frisklivsveileder
Telefon: 468 25 180
E-post: 
silje.skog@trondheim.kommune.no

Charlotte Peersen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 476 08 462
E-post: merete.charlotte.peersen@trondheim.kommune.no 

Siril Garmannvik Johansen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 
476 07 835
E-post: siril.garmannvik.johansen@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Telefon: 952 74 644
E-post: 
frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Postadresse: 
Trondheim kommune Friskliv og mestring
Postboks 2300, Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Valøyveien 12 


Aktivitetskalender

Sist oppdatert: 23.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?