Hjem Helse og omsorgTilrettelagte aktivitetstilbud

Tilrettelagte aktivitetstilbud

Deltakelse i aktiviteter sammen med andre fremmer helse, livsglede og trivsel.

Trondheim kommune har lagt til rette ulike former for sosiale møteplasser for seniorer som har behov for transport og noe assistanse til å være med på aktiviteter. Aktivitetene legges opp etter deltakernes ønsker og interesser. Du kan oppleve variasjon og mangfold gjennom kulturelle opplevelser, fysisk aktivitet som trim, bowling, turer, uteaktiviteter, matlaging/baking, spill, musikk, dans og nyte hyggelige måltid i godt selskap.

Søke om plass 

Kontaktinformasjon

Kommunens Helse - og velferdskontor behandler søknad om plass.

Åpningstid

Kan variere ved det enkelte senter, som regel mellom kl. 09.00 - 15.00, noen senter har også ettermiddag/kveldsåpent.

Transport

Foregår med Trøndertaxi og Livsglede sertifisert sjåfør.

Om du bor i nær avstand til senteret kan du eventuelt få følge til å gå

Du kan også ordne privat skyss.

Hva koster en plass 

Transport med Trøndertaxi koster kr. 80,- pr, dag

Mat/drikke koster kr. 91 pr. dag (Frokost/middag/kaffe)

Sum kr. 171,-

Betalingsfritak

Gis ved sykdom som varsles på forhånd eller samme dag.

Ved opphold i institusjon

Ved annet fravær som varsles minimum 2 dager på forhånd og før kl. 11.00 betales dagsats kr. 80,-

Si opp plassen 

Du har 14 dagers oppsigelsesfrist. Som hovedregel betales dagsats i oppsigelsestiden.

Byneset aktivitetssenter

Dette er et tilbud til deg som bor hjemme og som ønsker et utvidet innhold i hverdagen. Her kan du være med på ulike aktiviteter, trening, sosialt samvær, turer m.m. I tillegg er det i løpet av året mange kulturelle innslag som du kan få delta på. Byneset aktivitetstilbud har svært fin uteområder som benyttes så mye som mulig.

Det er selvfølgelig lov til å komme med ønsker og innspill på aktiviteter som du ønsker å delta på.

Persaunet aktivitetssenter 

Er en møteplass og aktivitetsarena for deg som har en demenssydom, kognitiv svikt og har behov for trening og aktivitet for å styrke egen helse og livskvalitet.

Vi legger tilrette aktiviteter ut fra den enkeltes interesser og vaner med fokus på frisk liv og mestring av hverdagsaktiviteter. 

“Aktivitetsmenyen” avhenger helt og fullt av hva du har lyst og interesse av å delta på/ bidra med. Vi ønsker å følge med i tiden og ta i bruk nye muligheter. “Har du en ide/ønske om aktivitet så si ifra. Kanskje har du en hobby eller interesse du kan dele med andre? “   

Senteret har 10 plasser fordelt på 4 dager i uka, mandag, tirsdag, torsdag , fredag. Onsdag har vi en annen målgruppe på senteret, se pilotprosjekt.   

Kontaktinfomasjon

Adresse og Kontakt

Kristine Bonnevies vei 20, Persaunet

Nina Berge Vernepleier 469 17 863
Lisbeth Mari Larsen Ergoterapeut 469 36 614
Eskild Lundgård Ergoterapeut 469 43 574
Dagsrymen og aktivitetene

følger en passende balanse mellom aktivitet og hvile og med utgangspunkt i den enkeltes vaner/interesser.

Eksempel: transport med bil eller gå, ta buss til Persaunet, smoothie og noen går ut på morgentur, noen forbereder dagens frokost på Dansk vis…”morgenmad” har man kanskje hatt hjemme…

Vi deler oss inn i mindre grupper som driver med forskjellige ting som trening i gymsalen, ulike inneaktiviteter, turer i marka og nærmiljøet, drar på utstillinger, kulturelle opplevelser mm. 

Vi spiser middag inne, eller ute på tur  - vi har Lavvo.

Aktivitetene dokumenteres etter samtykke med den enkelte med bilder på Facebooksiden Persaunet Aktivitetssenter.

Hver deltaker får også en daglig oversikt over aktiviteter og ukeplan måltider.

Pårørende

Vi ønsker å ha god kontakt med den enkelte deltakers pårørende. Nærmeste pårørende må gjerne delta når vi kommer på hjemmebesøk før oppstart på senteret. Alternativt at deltaker og pårørende besøker senteret for å bli kjent, eller gjerne begge deler i oppstarten.

Når vi har kommet godt i gang og alle deltakere har startet, ønsker vi å invitere pårørende til temasamlinger og sosiale treff sammen med deltakerne.

Samarbeid med andre

Det er jevnlig studenter og frivillige innom hos oss og vi samarbeider med ulike tjenester i kommunen ut fra den enkelte deltakers behov. Vi har kontakt med ulike fagmiljø som NTNU, St. Olavs hospital, virksomheter i nærmiljøet, frivillige og Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trondheim Demensforening.

Ressursgruppen vår

Består av 2 deltaker representanter, 2 pårørenderepresentanter, 2 representanter fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Trondheim Demensforening, våre tre medarbeidere og enhetsleder.

Formålet er systematisk brukermedvirkning i utvikling av senteret og aktivitetstilbudet.

                             

Pilotprosjektet

Trondheim kommune søker å utforme en møteplass/aktivitetstilbud for peroner med ervervede hjerneskader i yrkesaktiv alder som ikke har mulighet til å være i jobb.

5 deltakere vil sammen med helsepersonell være med på å kartlegge, utforme og utprøve innholdet i en slik møteplass. Dette som bakgrunn for å etablere et permanent tilbud for målgruppen.

Utviklingsarbeidet foregår onsdager ved Persaunet aktivitetssenter.

Valentinlyst aktivitetssenter 

Valentinlyst har 4 ulike tilbud for hjemmeboende seniorer. Minna, Solsikken, Valmuen og oppsøkende tilbud med utgangspunkt der du bor. 

Du blir hentet hjemme og kjørt til og fra aktivitetstilbudet. Du møter et trivelig miljø og kan spise to fullverdige måltider i fellesskap med andre. Oppholdet er basert på vedtak fra Helse- og velferdskontor. Du betaler en egenandel i henhold til Trondheims kommunes satser. Måltider og transport er inkludert i egenandelen.

Kontaktinformasjon

Adresse ; Anders Estenstadsv. 7, 7046 Trondheim

Vi er tilgjengelig på telefon mandag- fredag : kl 08:00 -15:30

Minna ;         72 54 12 96

Solsikken ;   72 54 12 97

Valmuen ;    72 54 12 95 / 94

Minna  

Et aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.

Aktivitetstilbudet har åpent alle hverdager og gir tilbud til 11 brukere pr. dag . Ettermiddagstilbud på onsdager og torsdager kl. 14-19, gir tilbud til 8 brukere pr.dag.

På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering.

Aktiviteter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Diverse spill, bingo

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Form. aktiv
 • Baking

Onsdag kveld sommer: 

 • Hagearbeid
 • Turer i nærmiljøet
 • Diverse spill
 • Trim

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Torsdag kveld sommer

 • Hagearbeid
 • Turer i nærmiljøet
 • Diverse spill
 • Trim

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Sang/musikk/dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike tema-uker mm. Felles underholdning på enheten, bl. a i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Solsikken 

Et aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.

Aktivitetstilbudet har åpent alle hverdager og gir tilbud til 11 brukere pr. dag . På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering.

Aktiviteter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bowling

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Form.akt
 • Baking

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Bingo

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Diverse spill/kryssord

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening
 • Sang/musikk/dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike tema-uker mm. Felles underholdning på enheten, bl. a i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Valmuen  

Et aktivitetstilbud til personer som ikke har en demenssykdom.

Valmuen gir tilbud til 18 brukere pr.dag. Ettermiddagstilbud onsdager fra kl. 14-19 gir tilbud til 10 brukere pr. dag.På Valmuen kan du bli med på ulike aktiviteter i gruppe, men også individuelt som f.eks.egentrening( trappe / gåtrening) både i og utenfor senteret. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, trening,( fysisk aktivitet/ mental stimulering), sosialt samvær og kulturtiltak m.m. noe som er med på å gi positive opplevelser og en helsegevinst.

Aktivieter

Mandag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz, kryssord, diverse spill

Tirsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz
 • Allsang
 • Diverse spill

Onsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz
 • Allsang
 • Diverse spill

Onsdag kveld

 • Trim/gåturer inne/ute
 • Quiz
 • Diverse spill

Torsdag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Quiz

Fredag

 • Avisgruppe
 • Trim/gåtrening ute/inne
 • Spill/litteratur
 • Dans

Vi har også aktiviteter som er relatert til høytider, årstid, idrettsarrangement, ulike tema-uker mm. Felles underholdning på enheten, bl. a i regi av den kulturelle spaserstokken, samt gudstjeneste / andakt for de som ønsker det.

Aktivitetstilbud i hjemmet

Byomfattende aktivitetstilbud for de som har behov for individuelt tilrettelagt tilbud. Denne tjenesten administreres ut fra Minna aktivitetstilbud for seniorer. De som får tjenesten må ha en demensdiagnose eller påvist kognitiv svikt. Yngre personer med demens prioriteres. Vår aktivitet har fokus på den enkelte brukers interesser og behov. Vi vektlegger fysisk aktivitet, mental og sosial stimulering. De fleste får tilbud om 2,5- 3 timer per uke. Tilbudet foregår med utgangspunkt i den enkeltes hjem. Det er i dag 20 personer som har dette tilbudet i løpet av en uke.

Sist oppdatert: 11.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?