Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDi)

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDi)

Informasjon om ordningen

IMDi har varslet at denne ordningen vil bli endret fra neste år. Mer info og ny søknadsfrist vil komme når dette er vedtatt.

Les mer om tilskuddsordningen på IMDi sine nettsider.

Regnskap og rapport

Prosjekter som har mottatt tilskudd i 2018 må levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddet utbetales etter at rapport er mottatt og godkjent.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 28.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?