Hjem Skatt og næringKemneren i Trondheimsregionen

Kemneren i Trondheimsregionen

Kontakt Kemneren i Trondheimsregionen

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Bruk av e-post har svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Du må ikke oppgi taushetsbelagte opplysninger eller personopplysninger som for eksempel fødselnummer, eller laste opp vedlegg som inneholder slike opplysninger. 

Kontakt oss direkte på chat 

Sensitive personopplysninger bør ikke oppgis her.

Åpningstider chat: 08.30- 11.00 og 12.00- 15.00.

Information in English

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.30 - 15.30

Privatpersoner skatt

 Informasjon om skatt for privatpersoner 

Arbeidsgiver

Informasjon om skatt for arbeidsgiver  

Kurs på lønnsområdet 2018, 22.11.2018, kl. 09:00 – 16:00

KID-nummer

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du lage KID-nummer selv

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. KID-nummer for betaling av skatt kan du generere via skatteetaten.no

KID-nummer kan også fås ved henvendelse til kemnerkontoret på 72 54 67 62.

Betalingsavtale

Søke om betalingsavtale 

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 

Skjema for å søke om betalingsavtale 

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8 % per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Adresse

Postadresse: Trondheim kommune, Kemneren i Trondheimsregionen, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK org-kode: 570000

E-post: kemneren@trondheim.kommune.no

Om oss 

Kemneren i Trondheimsregionen er en kommunal etat som har ansvaret for innfordring av skatt og avgift i Trondheim og Klæbu kommuner. I tillegg har kemneren ansvar for tvangsinnfordring av eiendomsavgift i Trondheim kommune.

Kemneren kontrollerer arbeidsgivere i Trondheim, Klæbu og Fosen.

Sist oppdatert: 08.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?