Hjem Skatt og næringKontakt oss

Kontakt oss

Trondheim er landets mest attraktive studieby og har landets viktigste teknologimiljøer. Ny teknologi er et viktig utgangspunkt for kommersiell nyskaping. Posisjonen som teknologisk tyngdepunkt gir et konkurransefortrinn i forhold til å tilrettelegge for bærekraftig utvikling og framtidig verdiskaping. I tillegg har byen sterke humanistiske og samfunnsvitenskapelige kompetansemiljøer som kommer bysamfunnet til gode. I samarbeid med kompetansemiljøene, næringslivet og nabokommunene vil Trondheim kommune legge til rette for en bærekraftig utvikling av byen og regionen. Dette arbeidet er organisert i Trondheimsregionen gjennom strategisk næringsplan.

Kontaktpersoner

  • Marit Teigen Myrstad, telefon 936 35 909 - Strategisk næringsplan, reiseliv, havbruk, internasjonalisering, sentrumsutvikling, bedriftsetablering og tilflytting
  • Birger Elvestad, telefon 952 63 249 - Næringsrettet arbeid, næringsplan, innovasjon, entreprenørskap, bedriftsetablering og tilflytting, bedriftsnettverk, EU/EØS-kontaktperson, olje og gass
  • Hilde Østerås Berntsen, telefon 908 44 779 - Kulturnæring
  • Jaya Thomlison, rådmannens fagstab, telefon 451 35 877 - Entreprenørskap, innovasjon, student- arbeids- og
    næringsliv, internasjonalisering, strategisk næringsplan, EU/EØS kontaktperson

Ung innovasjonspris

Ung Innovasjonspris er en nasjonal konkurranse rettet mot kvinnelige entreprenører særlig innen teknologi og realfag. Hensikten med prisen er å løfte fram kvinner som lykkes, og bidra til å gjøre innovasjonene deres enda mer synlig.

logo innovasjonspris

Trondheim kommune og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal dele ut prisen på 200 000 kroner en gang i året, til en kvinnelige forsker, oppfinner eller gründer som er fremragende i sitt felt. I år skal Ung Innovasjonspris deles ut for tiden gang siden 2006. Prisen overrekkes på Innovator – Gründernes Oscarfest, 06. oktober på Studentersamfundet.

Generell søkerinformasjon:

Ung Innovasjonspris er en landsomfattende premie for å anerkjenne unge, kvinnelige prestasjoner
Prisen tildeles kvinnelige kandidater under 40 år som arbeider innen teknologi og realfag, eller sosialt entreprenørskap
Påmeldte kvinner skal stå bak eller være del av en god og miljøvennlig idé som har potensiale for å bli en bærekraftig bedrift
Vinneren blir bestemt av en jury med høy kompetanse og erfaring fra Norges innovasjonsmiljø og næringsliv. Juryleder er ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Møt tidligere vinnere

Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med:

Jaya Thomlison, rådgiver, rådmannens fagstab, Trondheim kommune, telefon: +47 451 35 877

Samarbeidspartnere

Trøndelags Europa-kontor 

Trondheimsregionen 

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?