Hjem SkoleIKT i trondheimsskolen

IKT i trondheimsskolen

Prosjektet IKT i trondheimsskolen

Prosjektet IKT i trondheimsskolen arbeider med konkrete satsingsområder og tiltak for å heve den digitale kompetansen i skolene. I strategien inngår både utstyr, verktøy og kompetanseutvikling.

En helhetlige og systematisk satsing på IKT i skolen vil bidra til å styrke og utvikle elevenes digitale ferdigheter, og til å utjevne digitale skiller mellom klasser og skoler. Målet er at elevene skal utvikle en god digital praksis gjennom å jobbe med IKT i alle fag. Vi vil at alle elever og lærere skal ha tilgang til kvalitetsikrede og reklamefrie digitale læremidler og ressurser. Prosjektet legger til rette for mer praktisk, variert og IKT-basert læring.

Konkrete tiltak og satsinger

  • Bytte ut Windows-PCer med chromebooks.
  • Øke maskintettheten i skolene.
  • Innføre G Suite for Education som arbeids- og læringsverktøy.
  • Kartlegge og anbefale nettbasert pedagogisk programvare. 
  • Tilby kurs i bruk av digitale verktøy, undervisningsmetoder og faglig bruk av IKT.
  • Innføre trondheim.iktplan.no som ressurs for grunnleggende digitale ferdigheter, og følge opp skolene sammen med Senter for IKT i utdanningen.
  • Etablere en pilot for programmering i ungdomsskolene i regi av Udir.
  • Legge til rette for mer praktisk og variert undervisning gjennom samarbeid med blant annet kodeklubb, NTNU, realfagssatsing og næringsliv.

 

G Suite for Education (GSE)

Trondheim kommune har valgt G Suite for Education som nettbasert kontorpakke. Det betyr at dokumenter, regneark, presentasjoner med mer er fullt ut nettbaserte, og at elevene kan logge seg på alle typer utstyr for å jobbe med dette. Dette gjør det enkelt å jobbe med de samme dokumentene hjemme og på skolen, og i tillegg kunne dele filer med andre elever eller lærere.

Pålogging Google classroom

Chromebooks

Trondheim kommune har valgt Chromebooks (bærbare PCer) og Chromebox (stasjonære PCer) som digitalt utstyr i skolen. Dette utstyret skal erstatte nåværende løsning med WindowsPC-er. Dette er maskiner med Google sitt operativsystem (ChromeOS). Skolens digitale utstyr kan også suppleres med nettbrett som fungerer godt sammen med skyløsningen GAFE, og dette kan være iPads eller Andriod nettbrett. Målet med anskaffelse av nytt digitalt utstyr er at elevene skal komme hurtigst mulig i gang med lærearbeidet. 

IKT-plan

trondheim.iktplan.no er vår veiviser for øving og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Planen er basert på iktplan.no som er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, og kvalitetsikret mot Kunnskapsløftet og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Trondheim.iktplan.no spesialtilpasses til de digitale verktøyene og den pedagogiske programvaren som benyttes i trondheimsskolen. Opplæringsvideoer og eksempler får dermed en lokal og trøndersk vri. Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med Senter for IKT i utdanningen for å implementere planen i alle skolen innen 2019. Digital dømmekraft og nettvett er særskilte satsningsområder.

Læringsplattform

IST Læring og Google Classroom utgjør kommunens læringsplattform. Læringsplattform er et verktøy mellom lærer og elev, men foresatte får tilgang til å se  vurderinger for sitt barn. 

IST Læring og Google Classroom ble innført i trondheimsskolen høsten 2016

Pålogging

Digital meldebok

Trondheim kommune har lansert en ny, digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler/SFO og foresatte i Trondheim kommune. Meldeboka brukes både til fravær og beskjeder. 

 Logg inn i Meldeboka

 

Sist oppdatert: 01.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?