Hjem SkoleLese- og skriveopplæring

Lese- og skriveopplæring

Trondheim er blitt språkkommune!

Trondheim er valgt ut som en av 27 språkkommuner her i landet.

Språkkommuner er del av en nasjonal satsing, Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. I Trondheim skal det utvikles en helhetlig språkstrategi for oppvekstområdet.

Et hovedmål i Trondheim kommunes handlings- og økonomiplanen for 2016-2019 er at barn og unge skal utvikle tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter. Et grep for å få til dette er blant annet å bedre overgangen mellom barnehage og skole og mellom skoleslagene helt opp til videregående skole. 

Lokale nettverk

Det vil bli tildelt ressurser fra Utdanningsdirektoratet som skal brukes til å danne og drifte lokale nettverk mellom utvalgte barnehager og skoler, og til å kjøpe fri lokale ressurspersoner.  

Nettverkene vil få faglig veiledning fra de nasjonale kompetansesentrene, Skrivesenteret eller LesesenteretRessurspersonene skal sammen kolleger drive utviklingsarbeid og kompetanseheving på språkområdet på egen enhet.  Læringssenteret vil fungere som leder og koordinator for nettverkene. I tillegg skal ressurspersonene delta i samlinger i regi av Udanningsdirektoratet og kompetansesentrene for lesing og skriving. Erfaringene fra Språkkommune-prosjektet tas med i det videre arbeidet med språk i opplæringsløpet.

Tilgang til livet og skrive- og leseopplæring på 1. trinn

25 skoler i Trondheim har deltatt i etterutdanningstilbudet Tilgang til livet gjennom lesing og skriving. Kursrekken har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking og Trondheim kommune og har fått meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Erfaringene fra "Tilgang" tas med i det videre arbeidet med språk og språkopplæring i Trondheim kommune. Det arrangeres kurs for lærere med ansvar for begynneropplæringen i lesing og skriving som følges opp med en erfaringssamling i skoleåret 2016/17.

Videreføring av kurs for lærere og utprøving av sjangerpedagogikk i trondheimsskolen

Ved tre skoler i kommunen deltar lærere i en kursrekke og lokal utprøving av lese- og skriveopplæring i alle fag ut fra sjangerpedagogisk teori og praksis. I skoleåret 2016/17 vil det bli satt i gang et introduksjonskurs og et kurs for viderekommende ved skolene. Formålet med en sjangerpedagogisk tilnærming til lese- og skriveopplæringen er at opplæringen skal være likeverdig og virke utjevnende i elevgruppen. NTNU, lærerutdanningen, deltar i prosjektet.

Lokalt arbeid med læreplaner

Sammen med den lokale ikt-planen i Trondheim utgjør de lokale eksempelplanene i lesing, skriving og muntlige ferdigheter et utgangspunkt for lokalt arbeid med læreplaner.

Lesing 1. – 10. trinn 

Dette eksempelet på en lokal plan i lesing tar utgangspunkt i Breidablikk skoles leseplan. Eksempelet kan fungere som en veileder og et diskusjonsgrunnlag i det lokale arbeidet med læreplaner på skolen. Lokalt arbeid med leseplaner skal bidra til å gi systematikk og sammenheng i leseopplæringa gjennom utdanningsløpet.

Eksempel: Veileder for lokalt planarbeid i lesing i trondheimsskolen

Skriving 1.-7. trinn

Lærere ved tre skoler har i samarbeid med Skrivesenteret utviklet et forslag til en lokal eksempelplan i skriving for 1. - 7. trinn. Planen har vært diskutert på en samling om lokalt planarbeid i skriving. Eksempelplanen i skriving vil bli gjort tilgjengelig for trondheimsskolene høsten 2016. PowerPointen fra presentasjonen til Maria Hole-Forsmo, Merete T. Grøtte, Anita Melting og Mikael Lyngstad fra samlingen om lokalt arbeid med skriveplan i mars 2016.

Muntlige ferdigheter 1. -10. trinn

Veileder til lokalt arbeid med muntlige ferdigheter. Veilederen kan fungere som støtte og diskusjonsgrunnlag for læreplangrupper ved skolene som jobber med muntlige ferdigheter i fagene. 

Kontaktperson for lese- og skriveopplæring

Mikael Lyngstad
Prosjektleder
Mob: 412 15 385
E-post: Mikael.Lyngstad@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 01.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?