Universitetskolene

Universitetskolene

Trondheim kommune, i samarbeid med NTNU, har fra 2018 inngått avtale om universitetssamarbeid, som etter hvert skal gjøre kommunen til en universitetskommune. Universitetsskolene inngår i dette samarbeidet.

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Hensikten med samarbeidet er å drive forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene.

For tiden er det to universitetsskoler i Trondheim kommune:

Prosjektet tar utgangspunkt i ønsket om en praksisnær og praksisrelevant forskning, og baserer seg på tett samarbeid mellom de involverte lærerne, forskerne og studentene.

Les mer om universitetsskolesamarbeidet på prosjektets egen side

www.ntnu.no/universitetsskole

Kontaktperson for universitetsskolene:

Ingrid Stenøien

Prosjektleder for universitetsskolene

Telefon: 73 59 04 65

E-post: ingrid.stenoien@ntnu.no

Les mer om universitetsskolene i Trondheim

NTNU sin side om Universitetsskolene i Trondheim

Facebook-side om Universitetsskolene i Trondheim

Sist oppdatert: 16.12.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242